Chào mừng đến với website VKSND tỉnh Hưng Yên www.vienkiemsathungyen.gov.vn

Công đoàn Viện KSND tỉnh Hưng Yên giành thành tích cao tại Giải bóng bàn Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2015.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ngày 15/5/2015, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Giải bóng bàn Công đoàn Viên chức tỉnh Hưng Yên năm 2015.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên và Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỹ Hào về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nữ Kiểm sát viên

(Tặng các cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành KSND).

Viện KSND huyện Khoái Châu nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Để góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Khoái Châu đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác Hồ dạy: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Công đoàn Viện KSND tỉnh Hưng Yên giành thành tích cao tại Giải bóng bàn Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2015.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020